มหาวิทยาลัยจันทรเกษม

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างภาคภูมิ

บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยจันทรเกษม

ม.จันทรเกษม ตั้งอยู่ บริเวณ รัชดา36 ซอยเสือใหญ่ ใกล้เคียงจะมี ตลาดนัดซอยเสือใหญ่ ใกล้ mrt ลาดพร้าว โดยจะนั่งวินประมาน 30-40 บาท จาก รัชดา36 หรือ ซอย เสือใหญ่


ทุกคำถามสำคัญเสมอ

สวัสดี!
กำลังมองหาที่พักใกล้Chandrakasem Rajabhat University?
เราสามารถติดต่อคุณที่นี่ได้มั้ย?
มีบัญชีอยู่อยู่แล้ว?เข้าสู่ระบบ
ฉันได้อ่าน,เข้าใจและยอมรับวาระและนโยบายส่วนบุคคล